Algemene voorwaarden

L.Credi München

§ 1 Toepassingsgebied, klanteninformatie

De volgende Algemene Voorwaarden (AV) regelen de contractuele relatie tussen L.Credi Peugler GmbH L.Credi München en de consumenten en ondernemers die goederen via onze shop kopen. Wij erkennen geen voorwaarden die in strijd zijn met of afwijken van onze algemene voorwaarden. De contractuele taal is Duits.

§ 2 Totstandkoming van het contract

(1) De aanbiedingen op het internet zijn een niet-bindende uitnodiging aan u om goederen te kopen.


(2) U kunt een of meer producten in het winkelmandje plaatsen. In de loop van het bestelproces voert u uw gegevens en wensen in met betrekking tot de betalingswijze, leveringsmodaliteiten, enz. Pas wanneer u op de bestelknop klikt, doet u een bindend aanbod om een koopovereenkomst te sluiten.


(3) Met de ontvangstbevestiging die onmiddellijk per e-mail wordt verzonden, wordt tegelijkertijd de aanvaarding van het aanbod bevestigd en komt het koopcontract tot stand.

§ 3 Klantinformatie: Opslag van de contracttekst

Uw bestelling met details van het afgesloten contract (bijv. soort product, prijs enz.) wordt door ons opgeslagen. Wij sturen u de algemene voorwaarden toe, maar u kunt de algemene voorwaarden ook op elk gewenst moment na het sluiten van het contract via onze website bekijken. Als geregistreerde klant hebt u toegang tot uw eerdere bestellingen via de klantenlogin (bestelling).

§ 4 Klantinformatie: Correctiemelding

U kunt uw gegevens te allen tijde corrigeren voordat u de bestelling verzendt door op de delete-toets te drukken. Tijdens het bestelproces informeren we je over verdere correctiemogelijkheden. U kunt het bestelproces ook op elk gewenst moment volledig beëindigen door het browservenster te sluiten.

§ 5 Eigendomsvoorbehoud

Het voorwerp van aankoop blijft ons eigendom totdat de volledige betaling is verricht.

§ 6 Wettelijke aansprakelijkheid voor gebreken

Voor onze goederen bestaan wettelijke aansprakelijkheidsrechten voor gebreken.

§ 7 Beperking van aansprakelijkheid

Wij sluiten aansprakelijkheid uit voor licht nalatige plichtsverzuimen voor zover deze geen betrekking hebben op wezenlijke contractuele verplichtingen, schade als gevolg van letsel aan leven, lichaam of gezondheid of garanties of aanspraken op grond van de productaansprakelijkheidswetgeving. Hetzelfde geldt voor plichtsverzuim door onze plaatsvervangers en onze wettelijke vertegenwoordigers. Essentiële contractuele verplichtingen omvatten in het bijzonder de verplichting om het artikel aan u te overhandigen en u het eigendom ervan te verschaffen. Bovendien moeten wij u het artikel leveren dat vrij is van materiële gebreken en eigendomsgebreken.

§ 8 Commerciële bevoegde rechtbank

De exclusieve bevoegde rechtbank voor alle geschillen die voortvloeien uit dit contract is onze vestigingsplaats als u een handelaar bent.

§ 9 Consumenteninformatie: Niet deelnemen aan geschillenbeslechtingsprocedures

Wij zijn niet bereid of verplicht om deel te nemen aan een geschillenbeslechtingsprocedure voor een arbitragecommissie voor consumenten.